Asbestinventaris

Asbestinventaris

Veiligheidscoördinator A/B

 

 

Een veiligheidscoördinator A/B is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

 

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) wordt de veiligheidscoördinatie steeds uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoördinator (Veiligheidscoördinator A, TMB) met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen.

 

Tijdens de uitvoering (verwezenlijking) van het bouwwerk ziet de veiligheidscoordinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.

 

 

Belgische Preventie Groep

Rubenstraat 104/79 - 2300 Turnhout

T  014480133

info@belgischepreventiegroep.be