Asbestinventaris

Asbestinventaris

Opleidingen

 

 

 

 

We verzorgen doeltreffende opleidingen op het gebied van bewustwording, beheersing van risico’s én veilige omgang met asbest en keramische vezels. De opleidingen en trainingen worden op maat gemaakt en efficiënt en flexibel gegeven.

 

Wij bieden u een opleiding op maat aan. Al naargelang de sector waarbinnen u werkt, liggen de accenten immers anders en zijn de invalshoeken verschillend. We stellen een pakket samen dat volledig tegemoet komt aan uw noden.

 

Wij hebben echter ook opleidingen op het gebeid van CO2, MVO, interne audits, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, VCA etc..

Vraag ons via mail of telefoon over de mogelijkheden van een opleiding.

 

De opleidingen:

- opleiding asbestherkenning;

- opleiding eenvoudige handelingen;

- inventarissen en risicobeheersing;

- persoonlijke Beschermingsmiddelen;

- CO2, MVO, Interne audits;

- ....

 

Opleidingen op maat, ook onder KMO-P:

- de opleiding wordt op een door u te bepalen tijdstip gegeven;

- de opleiding wordt verzorgd op een door u gekozen locatie;

- de opleiding wordt in kleine groepjes gegeven;

- het lesmateriaal  wordt aangepast aan uw behoeften en situatie

  (opleiding op maat).

 

De prijzen zijn variabel en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor informatie kunt u contact opnemen.

 

Belgische Preventie Groep

Rubenstraat 104/79 - 2300 Turnhout

T  014480133

info@belgischepreventiegroep.be